Więcej możliwości rozwoju Twojej praktyki

iTero Element Plus Series (konfiguracja mobilna) iTero Element Plus Series (konfiguracja wózka) iTero Element Flex iTero Element 2 iTero Element 5D

 

iTero Element iTero Element Flex iTero Element 2 iTero Element Plus Series (konfiguracja wózka)

 

iTero Element Flex iTero Element 2 iTero Element 5D

 

iTero iTero

Certyfikowana łączność Invisalign

Wykorzystaj skaner iTero do prezentowania pacjentom wyników leczenia Invisalign.

  • 3 razy szybsze przygotowanie planu leczenia ClinCheck1
  • 10 razy mniej rezygnacji2
  • Symulacja wyników leczenia dla pacjentów

itero element

1. Dane dostępne w firmie Align Technology od 10. kwietnia 2018 r. 2. Wynik analizy ponad 170.000 przypadków leczenia Invisalign 3. Wynik analizy ponad 400.000 przypadków leczenia Invisalign.

Oblicz swój zwrot z inwestycji

Kalkulator pomaga określić przewidywaną rentowność inwestycji i całkowity koszt skanera iTero Element na podstawie przepływu pracy w danym gabinecie. Klient powinien wybrać walutę właściwą dla kraju.

Zaczynaj Zaczynaj

Zasoby

Podręczniki użytkownika, literatura, materiały marketingowe do wykorzystania w praktyce, oprogramowanie do pobrania

Informacje o prośbie